Szukaj...

Cennik 2023

Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka 
z dnia 3 marca 2023r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytego lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych przy ulicy Królowej
Jadwigi w Giżycku

§ 1

Ustalam stawki opłat za korzystanie z lodowiska w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych obowiązujące od 6 marca 2023r.:

Klienci indywidualni

Stawki podstawowe*

BILET (normalny/godz.)                                                              –          15,00zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                  –            10,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                     –            5,00zł

Karnet miesięczny indywidualny– normalny (10 wejść)          –          90,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                     –          60,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                     –     10,00zł/para/godz.

Ostrzenie łyżew                                                                             –         15,00zł para

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                            –        450,00zł
/poza okresem wakacyjnym    

Udostępnienie całej płyty lodowej - 60 min./                            –        600,00zł
/okres wakacyjny/ferie w całym okresie ferii szkolnych/
/przerwy świąteczne     

Skarpetki jednorazowe - sprzedaż                                                  1,00zł/para

 

Posiadacze Giżyckiej Karty Mieszkańca**

BILET (normalny/godz.)                                                            –            8,50zł

BILET (ulgowy/godz.)                                                                –            6,00zł

Dzieci do lat 7/godz.                                                                   –            4,00zł

Karnet miesięczny – normalny (10 wejść)                               –          65,00zł

Karnet miesięczny – ulgowy (10 wejść)                                   –          45,00zł

Wypożyczenie łyżew                                                                   –     7,00zł/para/godz.

 

Honorowi Dawcy Krwi***

BILET (godz.)                                                                               –          5,00zł                

 

* 1. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach  wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym – za okazaniem legitymacji  lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie,

2. Karnety miesięczne wyłącznie dla klientów indywidualnych, kasowane przy każdorazowym wejściu,

** Zniżki przysługują wyłącznie posiadaczom Giżyckiej Karty Mieszkańca. Uprawnieni winni okazać  kartę przy zakupie biletu i/lub każdorazowo przy kasowaniu karnetu,

***  Identyfikacja krwiodawców odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji HDK i dowodu tożsamości.

Jesteś tutaj