Szukaj...

Nabór 2024! Dziecięce Sekcje Rekreacyjne w MCSL - 2023/2024

ZAJĘCIA/NABÓR do DZIECIĘCYCH SEKCJI REKREACYJNYCH  NA LODOWISKU MOSiR (sezon 2023/2024)
Uczestników zajęć zobowiązuje się do przestrzegania warunków uczestnictwa w zajęciach* - patrz poniżej!
Szczegółowych informacji o udziale w zajęciach udzielają instruktorzy (przed lub po zajęciach!)

                 Ewentualne pytania prosimy również kierować dzwoniąc na numer: 798 112 337  lub 530 283 777

Nazwa/Instruktor

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Short Track MOSiR
Instruktor:   Tomasz Sztafa

 • wtorek, piątek
  ·środa
  ·
  sobota
 • 18.00 – 20.15 
 •  18.00 - 19.00
 •   8.30 – 9.30

Łyżwy szybkie
(Panczeny MOSiR)
Instruktor:  Jolanta Maksymiuk

 • wtorek, środa, czwartek
 •     16.45 – 17.45

Hokej
Instruktorzy: Daniel Rocki,
                            Jerzy Gawarecki

poniedziałek, czwartek

 • 18.00 - 20.15

      Akademia łyżwiarska                    (łyżwiarstwo figurowe)
Instruktor: Elżbieta Kotlicka,
                     Anna Gadomska,
                             Zdzisław Maliszewski

(od 23 IX)

 

 • sobota  grupa zaawansowana

 • sobota - doskonalący  jazdę,
  - początkujący
           (dzieci do 10 lat) 

 

 • 12.15 - 13.30
    · 10.00 - 12.30

*Warunki uczestnictwa w zajęciach Akademii Łyżwiarskiej:

 1. Zajęcia dla uczestników/dzieci są bezpłatne,
 2. W zajęciach którejkolwiek z trzech grup akademii mogą brać udział wyłącznie dzieci zakwalifikowane przez instruktora,
 3. Prowadzący/Instruktor ponosi wyłączną odpowiedzialność za przebieg zajęć oraz za bezpieczeństwo uczestników,
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ponadto pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów oraz odnotowanie tego udziału
  w dzienniku zajęć prowadzonym przez instruktora,
 5. Zajęcia w grupie „Nauki jazdy” przeznaczone są dla dzieci do 10 roku życia, zaczynających swoją przygodę na lodzie,
 6. Godzinne zajęcia „Akademii łyżwiarskiej B” przeznaczone są dla dzieci doskonalących technikę jazdy,
 7. Grupę „Akademia łyżwiarska A” stanowią zakwalifikowani uczestnicy,  tzw. „grupa zaawansowana”, trenujący elementy techniczne
  jazdy na łyżwach,
 8. W trakcie zajęć na tafli przebywać mogą wyłącznie uczestnicy zajęć i instruktor/-rzy,
 9. O ewentualnej obecności na lodzie osób trzecich (opiekunów, asystentów, rodziców, …) i zasadach tej obecności decyduje wyłącznie
  instruktor.

Opracował: Roman Chomicz (stan na 1 września'23)

Jesteś tutaj